• ust-gorsel-76-min.jpg
Teslimat Ülkesi
Türkiye - TRY(₺)

Üyelik Sözleşmesi

1.    Giriş

1.1.    Cipcici Ev Tekstili ve İnternet Pazarlama Anonim Şirketi kullanıcılarına özel tasarımlar ve özgün modeller geliştirerek, ev dekorasyon ve aksesuar ürünlerini www.cipcici.com internet sitesi üzerinden sahip olmanız için kurulmuştur. Söz konusu hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için  üyelerimizin de site kullanım şartlarına uyması gerekmektedir.

1.2.    Kullanıcılar, Kullanıcı formunu doldurmak suretiyle www.cipcici.com üye olmakla işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler. 

2.    Taraflar ve Tanımlar

2.1.    İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir taraftan Fatih Cad. Alaybey Sok. Mepa Tekstil Çarşısı No.9/3 Merter/İst adresinde mukim Cipcici Ev Tekstili ve İnternet Pazarlama Anonim Şirketi ile www.cipcici.com  internet sitesine üye olan veya üye olmaksızın internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan ("Kullanıcı") arasında elektronik olarak onaylamıştır.

2.2.    Cipcici ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.3.    SİTE: Cipcici’nin kullanıcılarına hizmet verdiği www.cipcici.com alan adlı web sitesidir.

2.4.    Kullanıcı: Site’ye üye olarak hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.

3.    Sözleşmenin Konusu 

3.1.     İşbu sözleşme ile Cipcici, www.cipcici.com alan adında ve buna bağlı sitesinde duyuracağı diğer alt alan adlarında, siteye üye olacak Gerçek ve/veya Tüzel kişi kullanıcılarına ev dekorasyon, aksesuar, tekstil, elektronik eşya, mobilya, perde, vb sektörlerdeki ürünlerin yine sitede sunulan farklı tasarımlar ve/veya istek halinde hazırlanacak özel tasarımlar eşliğinde, müşterilerine ürünlerin hazırlanarak satışının sağlandığı ilgili sitede tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

4.    Üyelik Bilgileri

4.1.    Cipcici e-ticaret platformu üzerinde elektronik posta hesabınız ile üyelik oluşturulması temel kuraldır. Daha önce aynı e-posta adresiniz ile üye olmuşsanız yeni üyeliğiniz kabul edilmeyecektir.

4.2.    Kullanıcı, Cipcici e-ticaret platformuna üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Site’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.    Cipcici e-ticaret platformundan satın aldığınız ürünlerin size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde teslimatınız taahhüt edilen süre içerisinde yapılamaması durumunda Cipcici  herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.    Genel Hak ve Yükümlülükleri

5.1.    Cipcici, iş bu sözleşme konusu www.cipcici.com isimli alan adını sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı ile müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir. 

5.2.    Kullanıcı, SİTE’den hizmet kullanırken elde ettiği bilgileri, işbu sözleşme ve eki niteliğinde olan gizlilik bildirimi ve politikası hükümleri çerçevesinde haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3.    Kullanıcı, SİTE üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır, (Kullanıcı şifresi hiçbir şekilde ard-arda gelen sayılardan oluşturulmamalıdır. Kullanıcı şifresi 19 ve 20 sayıları ile başlamamalı ve her 2 ayda bir değiştirilmelidir.) Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3. Şahısların uğrayacağım tüm maddi veya manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. İş bu sebeple; Cipcici herhangi bir şekilde 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, Kullanıcı’dan zararını rücu edebilecektir.

5.4.    Üye olurken rızanız ile verdiğiniz e-posta adresi, adınız ve soyadınız, ikamet veya iş yeri adresiniz, telefon numaranız sizin kişisel bilgilerinizi oluşturmaktadır. Cipcici gizlilik politikası gereğince, iş ortakları size  aldığınız hizmeti ulaştırmak, yeni ürünlerin ve hizmetlerin duyurularını yapmak üzere bu bilgiler kullanılabilecektir. Cipcici sitesi içerisinde yapmış olduğunuz işlemler ve bağlantı  kayıtları “kredi kartı ve ödeme bilgileriniz” hariç olmak üzere yasal yükümlülükler nedeni ile tutulacaktır. Bu  bilgileri Cipcici site istatistik verilerini elde etmek için kullanabilir .

5.5.    Cipcici Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep  telefonunuz aracılı ile 6563 sayılı Kanun gereğince; Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu gönderimlerden çıkaracak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

5.6.    Cipcici e-ticaret platformundan satın  alacağınız ürünler “stok” miktarları ile veya tek seferde alabileceğiniz maksimum ürün miktarı ile sınırlanmış olabilir. Getirilen sınırlama ürün sayfasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Çevrimiçi alışverişin kolaylığı ve aynı anda farklı sipariş alma imkanı bulunması sebebi ile ilgili ürün tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İş bu sebeple  cipcici internet sitesinde satışa arz edilen her ürünün tarafınızdan satın alınması  garantisini vermez.

5.7.    Cipcici, verdiği hizmetler gereği  Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış  koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca “satış ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Ürün seçimi ve devamında satın almak istediğiniz ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu tarafınıza elektronik ortamda gönderilecektir.

5.8.    Cipcici elektronik ticaret platformunda satışa arz ettiği ürünlerin  özelliklerini her zaman tam ve eksiksiz sunmaya gayret etmektedir. Ancak ürünlerin internet üzerinden gösterilmesi için fotoğraflandırılması ve kullanılan sistemin teknik  özellikleri nedeni ile renkleri ve/veya boyutlarında  önem arz etmeyen farklılıklar  olabilir.

5.9.    Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, Kullanıcı’nın hizmet aldığı sunucu kayıtları, Cipcici’nin sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.

5.10.    Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan , resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edecektirler.

5.11.    İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.

5.12.    İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.
İş bu 5 madde oluşan Üyelik Sözleşmesi ...................... Tarihinde 2 (iki) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, bir nüshası ÜYE’ye elektronik ortamda iletilerek taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.
Yukarıda belirtilen kullanım şartları, Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile  tarafınızdan onaylanmıştır.

İlgili Görseller
 

Her Hakkı Saklıdır. © 2020 Cipcici